-->

Zapisz się do
naszej szkoły

V semestr - Egzamin

V semestr - Egzamin

Zaliczenie semestru z matematyki nastąpi gdy od każdego słuchacza zostanie nadesłane oprócz egzaminu jeszcze dwie prace: karta pracy Potęgi i zadanie domowe z funkcji kwadratowej. Niektórzy odsyłają albo sam egzamin albo prace. Nalezy nadesłać komplet do 7 lutego. Osoby, które przesłały cały komplet w mailach zostaną powiadomionę o ocenie semestralnej.