-->

Zapisz się do
naszej szkoły

O nas

Zaufaj doświadczeniu i faktom, którymi nasza szkoła śmiało może się pochwalić.

Zaufało nam już ponad 7'600 osób. Duża część z nich rozpoczęła studia na wymarzonym kierunku lub naukę w szkołach policealnych.

 

Jesteśmy jedną z najlepszych szkół dla dorosłych na Pomorzu.

Sekretariat Szkoły znajduje się przy ul. Władysława IV 51,
tel. 58 781 47 05, 58 660 60 20

Dyrektorem szkoły jest mgr Maria Skrzyńska

 

Naukę w naszej szkoly można rozpocząć we wrześniu (semestr zimowy) i w lutym (semestr letni).

Spełniając oczekiwania naszych przyszłych słuchaczy umowżliwiamy zapisy na wyższe semestry - uwzględniamy naukę, którą rozpocząłeś w innej szkole, a chciałbyś zakończyć ją z nami**

 • Zajęcia obdywają się w budynku Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni przy ul. Władysława IV 54
 • Szkoła jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej
 • Nabór odbywa się 2 razy w roku (we wrześniu i w lutym)
 • Istnieje możliwość zapisania się na wyższy semestr (w przypadku przerwy w nauce)
 • Nauka języka angielskiego od podstaw
 • Osoby chcące zdawać maturę z języka rosyjskiego mają możliwość uczesniczenia w zajęciach dodatkowych w ramach przygotowania do egzaminu maturalnego
 • Zajęcia odbywają się w soboty oraz niedziele średnio co drugi weekend
 • Jedna lekcja/blok trwa  90 minut
 • Doskonale przygotowanie słuchaczy gwarantuje 100% promocję na wyższy semestr
 • Wystawiamy legitymacje szkolne, zaświadczenia do ZUS, WKU, MOPS i inne BEZPŁATNIE!
 • Dbając o naszych słuchaczy pomagamy w uzyskaniu stypendium

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej: Nr 30/LO/99 z dnia 23 marca 1999 roku i jest wpisana do ewidencji szkół prowadzonej przez Urząd Miasta Gdynia.

 

 

 

 

RODO 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Państwa dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty tradycyjnej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu do którego zostały nam udostępnione.

 

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom Szkoły, by umożliwić im wykonywanie obowiązków.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

 

Administrator Danych Osobowych: I Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego w Gdyni  Maria Skrzyńska , ul. Władysława IV 51 81-384 Gdynia , [email protected]