-->

Zapisz się do
naszej szkoły

Matura 2018

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego znajdują się na stronie OKE

Informator maturalny

Arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat

 

Ważna informacja dla absolwentów!

Uwaga maturzyści!

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

  1. absoltentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego;
  2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w przeprzednim roku w poprzednich latach zgłaszali w delkaracji, o której mowa w art. 44zzi, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

kliknij by zapoznać się z komunikatem OKE dot. płatności za egzaminy

Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów:

kliknij by pobrać dokument