-->

Zapisz się do
naszej szkoły

Informacje

Od września 2020 do szkoły przyjmowani są słuchacze:

 • po ukończeniu 8 letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum - nauka trwa 4 lata (8 semestrów)
 • po ukończeniu szkoły zawodowej - nauka trwa 2 lata (4 semestry)

 

Dokumenty potrzebne przy zapisie:

 • Wypełnione podanie
 • 2 szt. zdjęć legitymacyjnych
 • Oryginał świadectwa
 • Dowód osobisty

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszamy na stronę kontaktu.

 

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 • język polski
 • język obcy - język angielski (nauka od podstaw)
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony)
 • historia
 • geografia (zakres rozszerzony)
 • biologia
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • podstawy przedsiębiorczości
 • historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający)

 

Egzaminy końcowe przeprowadzane są na przedostatnich i ostatnich zajęciach z danego przedmiotu w semestrze

egazmin składa się z części ustnej i pisemnej z:

 1. języka polskiego
 2. języka angielskiego
 3. matematyki

z pozostałych przedmiotów egamin odbywa się wyłącznie w formie pisemnej.

Słuchacze którzy nie zaliczyli egzaminów w terminie głównym, mogą przystąpić do egaminów w terminie dodatkowym.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się średnio co 2 tygodnie:

 • sobota - 8.00 - *15:50
 • niedziela - 8.00 - *15:50

*w zależności od ilości godzin dydaktycznych w semestrze zajęcia kończą się wcześniej. Zajęcia mogą odbywać się maksymalnie do godziny 15:50