UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! SŁUCHACZE SEMESTRU 5 !

W związku z dużą liczbą osób uczęszczających na zajęcia na semestrze 5  grupa została podzielona.

grupa 5a  - osoby kontynuujące naukę po szkole PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM 

grupa 5b - osoby kontynuujące naukę po ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ 

Proszę wziąć to pod uwagę patrząc na PLAN ZAJEĆ, który jest już dostępny.

 

Harmonogram zjazdów w semestrze zimowym 2014 

L.p.

Termin zjazdu

1.

20-21 września 2014

2.

27-28 września 2014

3.

11-12 października 2014

4.

25-26 października 2014

5.

08-09 listopada 2014

6.

22-23 listopada 2014

7.

06-07 grudnia 2014

8.

13-14 grudnia 2014

9.

10-11 stycznia 2015

10.

24-25 stycznia 2015

Harmonogram matury poprawkowejDrodzy słuchacze !

 

Przypominamy o MATURZE POPRAWKOWEJ .  Egzamin odbędzie się w nowym budynku szkoły na ul. Sieroszewskiego 2.

26 sierpnia 2014 o godzinie 9.00

Pamiętajcie by zjawić się w szkole pół godziny przed egzaminem 

Co ze sobą zabrać ?

 • dowód osobisty
 • czarny długopis
 • linijkę
 • kalkulator prosty
 • cyrkiel

Jak znaleźć nasz nowy budynek ? 

 na stronę

kliknij obrazek by wyświetlić w większym formacie 

MAPKA

Zajęcia przygotowujące do matury poprawkowej z matematykiMaturzyści !

 

Zajęcia z matematyki odbywać się będą w każdą sobotę sierpnia ( 2, 9, 16 i 23.08) o godzinie 9.00 w biurze szkoły przy ul. Władysława IV 51.

 

Pozdrawiam

Wakacyjne zajęcia przygotowujące do poprawkowej Matury z matematyki ! Drodzy Maturzyści !

 

Aby umożliwić wam jeszcze lepsze przygotowanie się do poprawkowej matury z matematyki (26 sierpnia)  organizujemy zajęcia specjalnie dla naszych słuchaczy. 

Zajęcia będą odbywać się w każdą sobotę sierpnia  (3 godziny).

 

Zainteresowanych słuchaczy prosimy o kontakt. 

 

 

PRZYPOMINAMY , ŻE OSOBY CHCĄCE PODEJŚĆ DO POPRAWKOWEJ MATURY ZOBOWIĄZANE SĄ DO PODPISANIA OŚWIADCZENIA DO 4 LIPCA.

 

Matura poprawkowa !!!!!Zanim przystąpicie do matury poprawkowej 2014, czego Wam nie życzymy, musicie pamiętać o złożeniu pisemnego oświadczenia o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu. Oświadczenie to składacie w sekretariacie do 4 lipca 2014!!!!!!

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO !Drodzy słuchacze ! 

Aby sprawdzić swoje wyniki nie wychodząc z domu należy zalogować się na stronie:

http://forum.oke.gda.pl/uczen/ 

Loginem jest wasz nr PESEL 
Hasło dostaliście w kopertach na egzaminach maturalnych 

Wyniki na stronie od godziny 10.00 
U nas możecie dowiedzieć się już teraz. 

JUŻ ZA CHWILĘ MATURA….Drodzy Maturzyści !

Już 5 maja czeka Was pierwszy egzamin maturalny więc przypominamy najważniejsze informacje :

 • Prosimy o przybycie do szkoły godzinę przed egzaminem !!
 • Nie zapomnijcie zabrać ze sobą DOKUMENT , bez niego nie będziemy mogli wpuścić Was na egzamin.
 • WAŻNE -> OSOBY KTÓRE SPÓŹNIĄ SIĘ NA EGZAMIN NIE ZOSTANĄ DO NIEGO DOPUSZCZONE
 • Zakazane jest wnoszenie na salę egzaminacyjną urządzeń elektronicznych (  telefonów komórkowych )
 • Wszelkie próby niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub wniesienie do sali urządzeń czy materiałów, które nie znajdują się na wykazie przedstawionym na stronie CKE lub też zakłócenie przebiegu egzaminu, jest podstawą do unieważnienia egzaminu dla zdającego.
 • Obowiązki zdającego :
  Zgłasza się z dokumentem tożsamości.
  Zapoznaje się z informacją na pierwszej stronie arkusza.
  Sprawdza, czy arkusz jest kompletny.
  Sprawdza poprawnośćcyfrowego numeru PESEL na naklejce.

 

PRZESTRZEGAJ TYCH ZASAD NA EGZAMINIE ( aby przeczytać kliknij w obrazek poniżej ) 

matura zasady

CO MUSISZ MIEĆ , I Z CZEGO MOŻESZ KORZYSTAĆ NA EGZAMINIE ?

przytbory pomocnicze

WSZYSTKIM WAM ŻYCZYMY POŁAMANIA CZARNYCH DŁUGOPISÓW !

Sesja egzaminacyjna – START – semestr 6Już w ten weekend  semestry 6 b i 6 c rozpoczynają sesję egzaminacyjną  !!

Egzaminy z poszczególnych przedmiotów odbędą się w następujących dniach :

Język polski 23 marca –pisemny

12 kwietnia – ustny

Język angielski 5 kwietnia – pisemny

6 kwietnia – ustny

Matematyka 5 kwietnia – pisemny

6 kwietnia – ustny

Uwaga maturzyściOsoby, które nie wpisały jeszcze tematu z części ustnej egzaminu z języka polskiego PILNIE proszone są o uzupełnienie swoich deklaracji w biurze szkoły . Termin podania tematu upłynął 7 lutego !! Bardzo prosimy o kontakt.

Składanie bibliografii oraz konspektów powinno nastąpić w terminie nie późniejszym niż 4 tygodnie przed egzaminem pisemnym .

Tak więc termin ostateczny składania bibliografii mija 4 kwietnia 2014 roku. Prosimy o poważne potraktowanie tej informacji, gdyż osoby, które nie złożą potrzebnych dokumentów w tym terminie nie zostaną dopuszczone do matury ustnej z języka polskiego !

 

 

Tematy z języka polskiego znajdziecie w zakładce ‚tematy maturalne’

Znajdź Nas!