Add a little bit of body text

informacja z OKEInformuję, że osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu obowiązkowego – zarówno w części pisemnej, jak i w części ustnej – a chcą przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, powinny do 7 lipca 2015 r. złożyć w macierzystych szkołach pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do tego egzaminu.

Termin i miejsce zdawania egzaminu poprawkowego będą ogłoszone do 10 sierpnia 2015 r. na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.Wyniki egzaminu maturalnego !

uwaga !UWAGA !!!

SZANOWNI PAŃSTWO OSTATNIE ZAJĘCIA W CZERWCU SĄ ODWOŁANE (20.06)

JEDYNE I OSTATNIE ZAJĘCIA = SESJA EGZAMINACYJNA ODBĘDĄ SIĘ:

13 I 14 CZERWCA – obecność obowiązkowa !!

zaktualizowany plan w zakładce plan zajęć

Znajdź Nas!